Nakon izrade web sajta i puštanja u rad, odnosno plasiranja web sajta na internetu, potrebno je da vodite računa da Vaša web prezentacija bude ažurirana, da ne prestaje sa radom, da nije napadnuta od strane hakera ili da se ne pojavljuju razni drugi problemi.

Sve ovo spada pod održavanje web sajta, koje se mora obavljati periodično ukoliko želite da Vaša web prezentacija napreduje. Održavanje web sajta se ne odnosi samo na otklanjanje tekućih problema vezanih za web sajt, tu spada i ubacivanje novog sadržaja i izmena starog sadržaja novim.

Periodičnost za održavanje web sajta je proizvoljna i može biti stvar dogovora. Međutim mi smo napravili određene pakete za održavanje web sajta. Cena se utvrđuje prema obimu posla koji se obavlja u određenom vremenskom periodu.

Održavanje web sajta podrazumeva sledeće poslove:

Odrzavanje web sajta

Nudimo Vam sledeće pakete:

Naziv paketa PiK Starter PiK Medium PiK Enterprise
Programerski radovi (broj sati mesečno) 12h 24h 48h
Mesečni backup baze (MySQL) da da da
Nedeljni backup baze (MySQL) ne da da
Analiza ključnih reči sajta ne na zahtev da
Kreiranje tekstova na osnovu analize 1 2 4
Dodatni radovi na sajtu + 20€ (po satu) + 20€ (po satu) + 20€ (po satu)
Cena paketa 150€ 250€ 350€

Postoji mogućnost kreiranja posebnog paketa i ponude koja nije navedena u informacijama u tabeli iznad. Ukoliko Vas interesuje kreiranje jedinstvene ponude za Vas kontaktirajte nas preko obrazca na kontakt stranici i poslaćemo Vam na mail ponudu za održavanje web sajta. Cena će zavisiti od Vaših potreba.

Održavanje web sajta je u svakom slučaju obavezno za web sajtove koji žele uspešno da posluju putem interneta.